Klasyfikacja Środków Trwałych

ze stawkami amortyzacyjnymi i współczynnikami podwyższającymi te stawki
Login Hasło